REVIZE OOPP
(Osobní ochrané prostředky proti pádu) 

CENÍK REVIZÍ OOPP
Celotělový bezpečnostní postroj 150 Kč
Bederní úvazek, sedák 60 Kč
Prsní úvazek 40 Kč
Bederní pás 40 Kč
Evakuační trojúhelník 50 Kč
Lano (cena za běžný metr) 3 Kč
Tlumič pádu 50 Kč
Spojovací a kotevní prostředek 25 Kč
Kladka 25 Kč
Karabina 25 Kč
Polohovací prostředek 60 Kč
Blokant 60 Kč
Slaňovací prostředek 60 Kč
Ochranná přilba 100 Kč
Via ferrata set (bez karabin) 50 Kč
ČIŠTĚNÍ silně znečištěného materiálu 50 Kč/1ks
Zpracování revizního protokolu 120 Kč
   
OPRAVY A VÝMĚNA DÍLŮ
300 Kč/1 hodina práce + cena náhradních dílů (v případě vyšších položek za opravu informujeme o její předběžné ceně předem)
  • • Provádíme revize vybavení pro práce ve výškách, evakuaci osob, záchranářství a horolezectví

    • Pokud je vybavení používáno pro komerční účely, musí být dle NV č. 362/2005 každých 12 měsíců revidováno osobou odborně způsobilou nebo proškolenou výrobcem. Výstupem je záznam, tzv. revizní protokol, s výslednými stavy OOPP.

    • V případě revize lan či lanových smycí žádáme o zasílání bez uvázaných uzlů! V opačném případě účtujeme jejich rozvázání dle hodinové sazby.

    • Promazání kovových částí karabin a kladek olejem a očištění stlačeným vzduchem je v ceně revize.

    • Revidovaný materiál se předkládá k revizi suchý a očištěný.